Arkivet - Barnens Bokklubb
Din bokklubb och bokhandel

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Tillbaka

Författarens abc

Biografi
En biografi är en skildring av en persons liv skriven av någon annan. Om berättelsen är skriven av personen själv kallas det istället för självbiografi eller memoarer.

Essä
En essä är en kortare avhandling över ett vetenskapligt ämne, som en uppsats ungefär, fast skriven på ett begripligare och lättillgängligare sätt. Essä kommer av engelskans ”essay” som betyder just uppsats.

Författare
En författare är en person som till exempel skriver romaner, noveller eller poesi. Med författare menar man i första hand de som skriver skönlitteratur, de som skriver artiklar för tidningar, på webben eller andra texter kallas skribenter eller journalister.

bokFörlag
Ett bokförlag är ett företag som ger ut böcker. Förlaget läser manus, som författare skickar in, och väljer vilka böcker de vill trycka. Sedan får en redaktör redigera manuset tillsammans med författaren. Förlaget är med i hela processen från tryck till försäljning. En författare kan ge ut böcker på flera olika förlag.  I Sverige finns det omkring 1000 bokförlag.

Förläggare
I nationalencyklopedin kan man läsa att en förläggare är en person som driver bokförlag och ger ut böcker.

Illustratör
En illustratör är en person som ritar och målar bilder till böckerna. En illustration är en bild som beskriver texten.

Litteratur
Litteratur är alla böcker, all nedskriven och tryckt text. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som på latin betyder någonting skrivet. Litteratura kommer av ordet littera, som betyder bokstav.

Novell
En novell är en kort skönlitterär text. Ordet kommer från italienskans novella som betyder nyhet. Novellen är ursprungligen en berättelse om en underhållande nyhet, men kan i dagsläget handla om vad som helst så länge den är kort. Med tanke på novellens kortare format går det lätt att samla ihop flera noveller i en bok. Det kallas antingen novellsamling (när alla verk skrivits av samma författare) eller antologi (när olika författares verk samlas).

Poesi
Poesi är, precis som konsten, svår att definiera. Skillnaden på poesi och till exempel prosa är att dikten ofta är kort till formen och uppbyggd på rytm eller känsla, till exempel kan man skriva dikter på vers eller rim. Poesi kan också kallas skaldekonst, lyrik, dikt eller vers.

Prosa
En litterär genre där romanen och novellen ingår.

Redaktör
Redaktör är yrkestiteln för en person som (tillsammans med författaren) redigerar och förbättrar innehållet i en bok innan den trycks.

Roman
Roman är en längre berättelse på prosa. Ordet roman kommer från “berättelse på romanska språk” det vill säga franska, italienska eller spanska. Romaner delas in i olika genres och är uppbyggda på kapitel, med en tydlig början och slut.

Skönlitteratur
Skönlitteratur är ett samlingsnamn för alla texter och berättelser med ett påhittat innehåll. Skönlitteraturen kan innehålla verkliga platser, personer eller händelser, men författaren eller författarna har fantiserat ihop själva berättelsen. Motsatsen till skönlitteratur är facklitteratur, som är samlingsnamnet för texter med ett sanningsenligt, faktabaserat innehåll.


 
  

Fynda på vår outlet

Fynda - böcker till extra låga priser!

Våra bästa tips för läsning vi gillar Följ Barnens Bokklubb på Facebook Följ Barnens Bokklubb på Instagram En läsande familj