Så väljer vi böcker - Barnens Bokklubb
Din bokklubb och bokhandel

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Så väljer vi böcker

Hos oss hittar du bara de bästa böckerna

Varje år ges det ut hundratals nya barn- och ungdomsböcker. En del är underbara och roliga, andra kanske mindre lysande. Vi vet, för vi läser i stort sett allt som kommer ut och väljer noga det som har hög kvalitet och skiljer ut sig. Vi lägger också stor vikt vid att lyfta fram författarna och illustratörerna bakom böckerna och presentera deras tankar. Huvudböckerna väljs med extra stor omsorg och presenteras i våra medlemstidningar Barnposten och Läseposten. Valet av huvudböckerna gör Barnens Bokklubbs kunniga redaktion.

          
 

Barnens Bokklubb kvalitetsstämplar!

Vårt motto är att inga barn ska behöva läsa tråkiga böcker. Därför läser, sållar och väljer vi ut de bästa böckerna till barn i olika åldrar. Nedanstående fem punkter utgår vi ifrån när vi granskar en blivande huvudbok.

Boken ska ha:

• En berättelse som fängslar, roar eller oroar
• Bra språkbehandling/översättning
• Ett trovärdigt innehåll som tar barn på allvar och har ett bra genusperspektiv
• Snygg grafisk form och professionella illustrationer
• En humanistisk grundsyn baserad på att alla människor är lika mycket värda


År 2012 utkom totalt 1761 barn- och ungdomsböcker i Sverige, vilket är en ökning med 14 titlar (0,8 %) jämfört med 2011 då det utkom 1747 böcker. Av årets utgivna böcker är 947 titlar svenska (54 %) och 814 översättningar. Barnens Bokklubbs redaktionsråd läser, granskar och diskuterar ca 2/3-delar av denna utgivning.
Källa: Svenska barnboksinstitutet.
          
 
  

Fynda på vår outlet

Fynda - böcker till extra låga priser!

Våra bästa tips för läsning vi gillar Följ Barnens Bokklubb på Facebook Följ Barnens Bokklubb på Instagram En läsande familj