Den största ökningen finns bland faktaböcker, tecknade serier, kapitelböcker (för 6-9-åringar) och mellanåldersböcker (för 9-12-åringar). Både översatta och svenska böcker ökade, även om de översatta stack iväg lite. Men fortfarande är drygt hälften av alla utgivna böcker – 56 procent – skrivna av svenska författare.

Och bilderböckerna står för den största delen av utgivningen, med 33 procent. Faktum är att utgivningen av barn- och ungdomsböcker har gått upp med 78 procent sedan sekelskiftet! Vad kan det bero på? Svenska barnboksinstitutet, Sbi, skriver i sin rapport att de många nya småförlagen kan vara en förklaring, liksom den ökade försäljningen som i sin tur skulle kunna ha sin förklaring i larmrapporterna om barns minskade läsning. Vad var det då för böcker som kom ut under förra året?

Svaret på den frågan är inte riktigt lika muntert. Två av de allra tydligaste trenderna i böcker för de lite äldre läsarna är nämligen våld och elakhet. En stor del av alla böcker skildrar nämligen våld på ett eller annat sätt. Det kan handla om explicita våldsskildringar, en diskussion om vad våld gör med oss, och om och när våldet är berättigat. I vissa böcker diskuteras det omöjliga i att försöka förstå våldet och det svåra i att undvika det. Även hämnd är ett tema som förekommer i flera böcker. Sbi konstaterarockså att det förekommer mer detaljerade våldsskildringarän tidigare.Det finns flera tänkbara – och spännande – förklaringartill detta.

En kan vara att gränsen mellan vuxen- och ungdomsböcker har blivit mer flytande. Det kan också bero påpåverkan från populärkulturen där våldsscenerhar blivit mycket vanligare – eller att vår omvärld faktiskt har blivit mer våldsam och att våldet dessutom kommitnärmare.

Att skildra detta i form av böcker kan vara ett sätt att bearbeta den oro detta framkallar. Elakhet är inte heller något nytt tema i böcker för unga. Tvärtom. Men nu förekommer det på ett nytt sätt, där det är svårare att ta avstånd från de elaka karaktärerna. Det kan vara huvudpersonen– som man förväntas känna sympati med – som är elak och osympatisk.Eller så är det karaktärer som annarsskildras som snälla, som ger tillbaka medtvivelaktiga metoder. I flera böcker möter videssutom vuxna som är elaka mot barn, någotsom tidigare varit sällsynt i bokutgivningen.

Också här presenteras flera tänkbara förklaringar i rapporten. Kanske är det så att böckerna börjar färgas av samhällsklimatet där elakhet idag är en självklar del avvår vardag – i form av nättroll, näthat och reality-tv därdeltagarna ska röstas ut. En annan förklaring kan varaatt vi – precis som när det gäller folksagor – behöver fårvärlden tydligt uppdelad i svart och vitt för att utvecklavåra empatiska förmågor. Frågan är vad man ska lära sig av berättelserna om våld och elakhet – om man ska ta efter eller kämpa emot?

Är du nyfiken på böckerna det handlar om? Du hittar några av dem här nedan!