I dag delades Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) ut på Kungliga biblioteket i Stockholm. Barnens bokklubb fanns på plats tillsammans med en rad kända författare och barnkulturpersonligheter när juryn tillkännagav årets pristagare: den sydafrikanska organisationen PRAESA, som sedan 1992 bedriver läsfrämjande arbete för ungdomar.

– Att priset kommer till den afrikanska kontinenten är ett erkännande av hur viktigt det är att sprida läsglädje bland barn, oavsett deras språk och bakgrund, säger Carole Bloch på PRAESA i ett uttalande.
Barnens bokklubbs vd Maria Capor håller med och är extra glad över årets pristagare som står för just sådana läsfrämjande insatser Barnens bokklubb jobbar med och vill stödja.
– Även om Barnens Bokklubb inte är en oberoende organisation som PRAESA och vi arbetar i olika kontexter har vi många gemensamma nämnare. Att främja läsglädje, stärka barnets läsutveckling och självkänsla och visionen att barn och vuxna tillsammans ska uppleva och njuta av böcker och berättelser i det dagliga livet. Det är något som alla barn i världen borde få ha tillgång till, säger Maria Capor.
Även kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke fanns på plats under prisutdelningen och framhöll starkt barnens väg till förståelse för ett demokratiskt samhälle genom tillgång till bra litteratur.
– Genom barnlitteraturen får barn möjlighet att ta del av en ny värld, skapa och delta i samhällsdebatten. Astrid Lindgren var en modig författare med stort hjärta som alltid försvarade den rättigheten, som är alla barns rätt.

” Kreativa läs- och berättarprojekt skapar sociala sammanhang och gör litteraturen levande på flera språk. PRAESA visar genom sitt enastående arbete hur avgörande böcker och berättande är för att berika barns och ungdomars liv.”
/Ur juryns motivering

PRAESA

PRAESA arbetar läsfrämjande i Sydafrika, med bland annat läsgrupper. Bild hämtad från www.praesa.org.za