Vi ser en stark våg av acceptans i höstens bokutgivning. Så stark att det måste kallas en trend! Böcker om att kunna vara sig själv, oavsett könsidentitet. Boken Om jag var din tjej av Meredith Russo, utgiven av Lavender Lit, är en av våra favoriter just nu. Katarina Sandart, redaktionschef på Lavender Lit, tror att queertemat är här för att stanna.

Det kommer många böcker på temat queer i höst, vad tror du det beror på? – Jag tror att det finns ett behov av dessa böcker, inte minst från läsare som vill kunna känna igen sig i böckernas karaktärer. Genom litteraturen kan vi, och kanske till och med bör, ifrågasätta normer och visa på andra sätt att vara ung. Det är fantastiskt roligt att se att den möjligheten också tas till vara och ges plats i utgivningen.

Vad betyder det för läsaren som själv är queer att det nu blir ett ämne som finns överallt i litteraturen? – Förhoppningsvis kan de läsarna känna igen sig i böckernas skildringar och hitta förebilder även inom litteraturen, och bli stärkta i känslan att de har en självklar plats i dagens samhälle. Dessutom tror jag att böckerna kan bidra till en större förståelse för och kunskap om queer hos övriga läsare

Varför är ”Om jag var din tjej” en viktig bok? – Eftersom den visar att huvudpersonen Amanda verkligen är "vem som helst". Hon är den söta tjejen med kompisar och pojkvän. Hon går i skolan, festar och shoppar balklänning som alla andra. Att hon är en transperson ligger till grund för de svårigheter hon har i livet – men det är bara fördomarna om henne som egentligen är ett hinder.

Vilka hoppas du att boken ska nå ut till? – Förhoppningen är att boken ska nå ut till så många som möjligt. Både de som känner igen sig i Amandas berättelse, men också de som vet väldigt lite om de svårigheter som en person med Amandas bakgrund ställs inför och de fördomar hon möter.

Hur tror du att utvecklingen kommer att ske framåt, är det en trend eller är queertemat här för att stanna? – Jag tror att queertemat är här för att stanna, men jag tror också att det kommer att utvecklas. Med tiden måste stigmatiseringen kring queer upphöra, och då behövs böcker där själva problematiken inte nödvändigtvis kretsar kring karaktärernas könsidentitet och istället inkluderar queerpersoner utan att de för den skull inkluderas i egenskap av att vara just queerpersoner.