40 895 kronor! Så mycket pengar gav våra prenumeranter till En läsande klass genom att köpa böcker ur nummer 12 av vår tidning. Tack!  


Detektiven, spågumman, konstnären, reportern och cowboyen. Helt olika karaktärer, som alla behövs. Åtminstone inom ramen för satsningen En läsande klass. – Titta på bokens framsida, vad ser ni? Vad tror ni att boken handlar om? Viggo, du kanske kan ta fram spåkulan?

I ett grupprum sitter elever i en halvcirkel runt läraren Anna Jones i djup koncentration medan en ”spåkula” plockas fram och en kontakt sätts i väggen. Den börjar spraka och lysa med ett rosa sken. Den som ska spå får ta på sig en sjal som en spågumma, hålla i kulan och gissa: vad handlar boken Nelly Rapp: de spökande prästerna av Martin Widmark om?

Conan är spågumma som ska sia om vad boken Nelly Rapp: De spökande prästerna handlar om. Foto Johanna Stenius  
Conan är "spågumma" som ska sia om vad boken Nelly Rapp: 
De spökande prästerna handlar om. Foto Johanna Stenius
 

Och dagens lektion är igång. För den här klassen är det andra veckan och sjätte tillfället som man arbetar med En läsande klass, läsprojektet som startades av just Martin Widmark och som fått en stor boost sedan en efterlängtad lärarhandledning kom ut. Den har Anna Jones med sig och bläddrar i då och då. – Jag följde handledningen mer strikt i början, men sedan jag har hållit på ett tag kan jag använda arbetssättet också på andra texter än de som finns i handledningen.

Projektet En läsande klass vill uppmuntra låg- och mellanstadielärare över hela landet att avsätta 30 minuter varje skoldag till läsning och läsförståelse. Men det räcker inte att enbart läsa. Projektet vill också, utifrån den forskning som finns, tillhandahålla enkla verktyg att direkt applicera i undervisningen. Görs detta konsekvent uppnås god läsförståelse och förbättrade resultat i samtliga ämnen, menar initiativtagaren Martin Widmark. Ett övergripande mål för projektet är att vända den negativa utvecklingen av barns och ungdomars för måga att förstå vad de läser. 20 procent av eleverna som går ut grundskolan klarar inte de grundläggande kraven för läsförståelse. Där måste en förändring ske!

I den här klassen är situationen dessutom ganska speciell. Alla elever i klassen har engelska som undervisningsspråk och börjar använda svenska i undervisningen först i tvåan. En läsande klass är ett arbetssätt som de mest arbetar med på engelska men som lätt kan användas på svenska eller på något annat språk. Det finns många angreppssätt att ta till för att verkligen förstå och kunna analysera texten i en bok, och genom de figurer som presenteras är det lätt för barnen att ta till sig metoderna. Nu kommer ”konstnären” fram i form av en basker som en elev får ta på sig och dra ner över ögonen för att istället kunna göra sig en inre bild av miljöerna och handlingen i texten.

Anni, Leon och Viggo är detektiv och reder ut oklarheter i en text. Foto Johanna Stenius  
Anni, Leon och Viggo är detektiv och reder ut oklarheter i en text. Foto Johanna Stenius  

Varje gång jag kommit in i ett främmande klassrum under
mina närmare tusen författarbesök på skolor runt om i
landet, och mött en läsande klass, har jag slagits av samma
önskan: Här skulle jag vilja att mina egna barn gick – och
varför kan inte alla få ha det så här bra?

Så skriver Martin Widmark i förordet till boken En läsande klass och det är lätt att förstå vad han menar. Tillsammans får gruppen som läser diskutera, analysera och på riktigt förstå vad en text handlar om, oavsett språkkunskap och bakgrund.
– Det märks definitivt skillnad på kunskaperna sedan vi började arbeta med en läsande klass i skolan. Resultaten på de nationella proven blir bättre. När de sitter och läser tyst kan jag plötsligt se hur någon blundar för att se saker framför sig – konstnären. Eller så kommer de rusande och vill ha detektivhatt på sig för att de hittat något i texten de vill ta reda på mer om. Underbart att se, avslutar Anna Jones.

     
 

Väck läslusten. Så kan ni använda lässtrategierna hemma:

• Fråga barnen om texter de läser
• Be dem berätta vad de handlar om
• Ställ följdfrågor
• Läs och upplev tillsammans. Prata om det ni läst och sätt det i relation till vardagen.
• Låt barnets intresse styra ämnesvalet – det finns inget egenvärde i att läsa fakta för faktaläsandets skull.
• Testa något nytt – kanske en serie?
• Läs om gamla favoriter

 
     

Läs mer på enlasandeklass.se