Helena Harrysson är mamma till sex barn, varav den yngsta snart lämnar tonårstiden. Helena har arbetat med barn och ungdomar under större delen av sitt yrkesverksamma liv - både som pedagog och rektor. Idag är hon författare, föreläsare och terapeut utbildad bland annat inom KBT och Expressive Arts Therapy.

Du poängterar vikten av att både släppa taget och hålla i en tonåring? Kan du kort beskriva den paradoxen. - Den enda möjligheten för barnen att ta sig igenom tonårstiden och mogna till en egen vuxen individ är att jag som förälder långsamt och medvetet släpper taget. Jag kan inte längre fatta alla beslut, lösa deras problem eller göra dem nöjda och lyckliga. De behöver hitta sin egen väg. Samtidigt behöver jag hålla i genom att ha tydliga och konkreta vardagsrutiner och vara ett närvarande och stabilt ankare som de tryggt kan luta sig mot. Även om tonåringen inte ger uttryck för det så behöver de sina föräldrar mer än någonsin!

Hur mycket kan man lita på sin tonåring? - En tonåring tränar sig på att bli vuxen och behöver i viss mån få göra sina misstag och slira lite utanför gränserna. Trots detta kan jag som vuxen alltid ha attityden att jag vill lita på dem till hundra procent. Det vill säga: Jag litar på att ni gör ert bästa. Ett bra sätt att se på sig själv som förälder är att tänka sig hur man själv vill att en bra chef ska vara. Jag tror de flesta vill ha en chef som litar på sin personal och tror att de alltid vill göra sitt yttersta, även när inte allting går som de har tänkt sig.

Vad innebär egentligen tonåringens frigörelseprocess? - De ska frigöra sig från barndomen och sitt beroende av att andra tar hand om deras behov. Så småningom ska de bli självständiga individer som tar fullt ansvar för sina egna liv. Vägen dit är en slags livskris som man kan likna vid andra stora kriser eller förändringar i livet. Det är en stor sorg att lämna sin barndom samtidigt som det är spännande att bli vuxen!

Vad är det viktigaste i relationen med tonåringen? - Jag behöver vara intresserad och ha koll men inte vara misstänksam och kontrollerande. Det är väldigt kaotiskt i en tonårings kropp, känsloliv och tankar. Det kräver stor tolerans, tålamod och humor av mig som vuxen om jag ska möta detta utan att själv bli kaotisk. Deras vänner blir sannolikt viktigast och jag kan inte räkna med att ha lika stort inflytande som tidigare. Förmågan att kompromissa blir värdefullare än någonsin!

Vill du säga något till de föräldrar som just ska få en tonåring i hemmet? - Det är en stor omställning för oss när barnet blir tonåring. Ditt barn kan ganska plötsligt ändra betende och omväxlande vilja vara både liten och stor. Tonåringen kommer att på olika sätt vilja ta avstånd från dig och det gäller att inte ta det som en personlig kränkning utan förstå att det är som det ska vara. Du behöver inte ta samma avstånd. Förbered dig på att mycket av din tid och energi kommer att behövas för att ni båda ska ta er igenom den här perioden på ett bra sätt. Du kanske inte måste fixa och trixa lika mycket som när barnen var små. Men du behöver ha tid för många resonemang kring allt nytt som dyker upp som; sex, alkohol, pengar, kvällar, festivaler, kläder. Men framförallt behöver du ha tid att lyssna eller bara vara tillgänglig!