Alla barn är nyfikna på livet och ställer gärna många frågor om hur allt hänger ihop. Det är väldigt viktigt att prata med barnen om svåra ämnen och svara på alla frågor. Om något händer, eller om barnet själv drabbas av sorg och förlust är det ännu viktigare.Saras Vingar

– Många barn tror att de inte får prata om det här. Och det är det allra sämsta. De blir tysta och känner sig svikna av vuxenvärlden.
Det säger Monica Nanni, verksamhetschef på den ideella verksamheten Randiga huset, som vänder sig till barn och familjer som har förlorat eller kommer att förlora en viktig person genom dödsfall. Hon lyfter fram vikten av ständig kommunikation mellan barn och förälder under sorgebearbetningen.
– Man tar ofta för mycket hänsyn till varandras sorg. Barnet väntar in föräldern, att den ska vara så stark så att barnet kan ta plats, medan föräldern ofta tycker att barnet verkar vara helt glad och okej. Det kan kännas svårt att ta första steget till ett samtal om det som hänt och händer, och där kan böcker vara et väldigt bra verktyg, enligt Monica Nanni.
– Föräldrarna kan vara lite rädda själva men böcker är perfekta. Utifrån en tanke som presenteras i texten kan du ha ett samtal kring bilden. Säg att en flicka säger något i boken så kan man som förälder fråga om barnet också tänker så. Allt är lättare om man har en bok att stötta sig på. Dessutom är boken ett bra verktyg som ger anledning att sätta sig tillsammans en stund och vara med varandra.
Det här gäller förstås också andra svåra ämnen som det kan vara svårt att ta i. Det kommer allt fler böcker som tar upp exempelvis främlingsfientlighet, våld i hemmet och andra situationer som barn inte klarar av att hantera på egen hand.
– Min rekommendation är att föräldern först själv läser boken innan man läser den tillsammans med barnet så att man vet vad som väntar, säger Monica Nanni.

Tänk på det här när du läser om svåra saker med ditt barn:
- Svara enkelt och konkret på frågor ...
- ... men var inte för detaljerad.
- Skilj på dina egna och barnets känslor.
- Berätta att vuxna finns och arbetar med att göra saker och ting bättre.
- Lyssna in barnens frågor, även frågor som inte uttalas.
- Lova inte barn att ingenting kan hända dem.
- Lämna inte över de svåra samtalen till förskola eller skola.
- Prata om aktuella händelser, till exempel vid middagsbordet.


(Källa: Rädda Barnen)

Här finns våra boktips att ta till i svåra stunder >