Att jobba med läsförståelse handlar inte bara om att läsa. Man måste dessutom resonera kring och diskutera texten. Men hur ska man gå tillväga? I läsprojektet En läsande klass rekommenderar man fem olika lässtrategier som bygger på amerikanska modeller. Lässtrategier En läsande klass Lässtrategi 1: Spågumman Spågumman är en läsare som kan se in i framtiden. Genom att granska textens rubriker, bilder, bildtexter, genre och se till sina egna erfarenheter ställer den hypoteser och försöker lista ut vart berättelsen kommer leda. Gäller det en berättande text försöker man gissa sig till vad som kommer ske längre fram. Är det en faktatext tar man hjälp av sina egna kunskaper om ämnet för att ta reda på vad texten kommer säga.

Lässtrategi 2: Konstnären Konstnären lever sig in i texten och skapar inre bilder utifrån berättelsen. Med hjälp av sinnena återskapar man de dofter, ljud och rörelser texten berättar om. Vad ser du framför dig? Vad hör du för ljud? Hur känns det att vara i den här historien?

Lässtrategi 3: Detektiven Detektiven är en nyfiken typ som noggrant reder ut främmande ord och uttryck. När detektiven inte förstår ett ord går den metodiskt tillväga för att ta reda på vad det betyder. Kanske går det att lista ut vad det betyder genom att sätta det i ett sammanhang? Eller liknar det ett ord på ett annat språk? Kan det vara så att det är sammansatt av flera andra ord? Metodiskt och med hjälp av forskning och förkunskaper närmar sig detektiven svaret.

Lässtrategi 4: Reportern Vem? Vad? Hur? När? Varför? Vilken? Reportern är vetgirig och ställer frågor till texten. Först ställs frågor vars svar går att hitta direkt i berättelsen. Därefter ställs frågor som rör sådant som finns mellan raderna. För att hitta svaren måste då läsaren läsa noggrant och dra egna slutsatser. Slutligen ställs frågor om sådant som finns bortom texten – det vill säga frågor som måste besvaras med hjälp av läsarens tidigare erfarenheter och kunskaper.

Lässtrategi 5: Cowboyen När man läst en bok är det dags för sammanfattning. Cowboyen samlar in information och sammanställer det viktigaste i texten. Läs mer om strategierna på En läsande klass