Sarah Sheppard och Björn Bergenholtz
All pedagogisk konst är dålig konst, men all god konst är pedagogisk” skrev Lennart Hellsing i Tankar om barnlitteraturen år 1963. Och visst är han något på spåren? För vi vill ju att barnen ska få nya kunskaper, samtidigt som läsningen ska vara lustfylld. Hur ska man lösa det?

Kloka Lennart Hellsing har i en intervju sagt att dikten ska aktivera själva livskänslan. Böcker och berättelser är alltså till för att väcka livslust och glädje hos läsaren – och precis så är det ju. Vad man inte får glömma är att faktaböcker inte är något undantag – de ska vara lika skön läsning som skönlitterära böcker. Själva ordet fakta ger kanske associationer till inlärning och resultat. Ja, allt det där som har med skolgång att göra. Men faktaböcker behöver inte handla om att till varje pris lära sig saker. En riktigt bra faktabok kan öppna världen för barnet, väcka nyfikenhet och förklara saker man funderat över men inte förstått.

Egentligen är det kanske inte ens någon större skillnad på faktaböcker och andra böcker. För mindre barn är ju nästan allting nytt och inlärning sker hela tiden. För de riktigt små ger till och med en enkel pekbok ny och viktig information. En av senare års mest populära faktaboksförfattare är Sarah Sheppard som gjort sig känd för sina böcker om dinosaurier. Hon berättar om sitt stora intresse med lust och glädje. Både fantasi och glasklar fakta får plats i hennes historier. - En bra faktabok ska vara tydlig, inte onödigt krånglig och gärna lite spännande, säger hon själv. Och fina. Alla barnböcker ska vara fina tycker jag! Dessutom betonar hon vikten av att de är roliga, något som Björn Bergenholtz, författaren bakom faktaboksserien Känn igen 25, håller med om.

Både Sarah Sheppard och Björn Bergenholtz är också noga med att lyfta fram att de har ett eget intresse för det de skriver om. - Jag är själv nyfiken, säger Björn Bergenholtz. Och jag vill lära mig mer. Sarah Sheppards intresse för dinosaurier blossade upp när hon gick en kurs i ämnet på universitetet. Hon jämför sitt intresse med det en galen vetenskapsprofessor har: - Jag gör faktaböcker för att jag känner att det här spännande, fantastiska, mystiska eller konstiga bara måste jag dela med mig av! Jag vill berätta om allt roligt jag upptäckt för alla övriga dinofans. Faktaboksläsning handlar alltså om att, i lika stor grad som läsning av andra böcker, ha kul, beröras och uppröras. Att pränta in kunskap i barnet är sekundärt - lusten och nyfikenheten bör styra även här. Älskar ett barn dinosaurier men tycker matte är tråkigt - låt hon eller han då grotta in sig på dinosaurier och spara matten till senare. Tycker barnet tvärtom att matte är det roligaste som finns – ös på med böcker om siffror och räkning. Lustfylld läsning ska det vara – precis sådant som vi gillar på Barnens Bokklubb. / Johanna Olsson

Tips! - Låt barnets intresse styra ämnesvalet – det finns inget egenvärde i att läsa fakta för faktaläsandets skull. - Läs och upplev tillsammans. Prata om det ni läst och sätt det i relation till vardagen. - Stenhårda fakta om naturvetenskap eller siffror utesluter inte kreativitet! Låt fantasin vara med även i faktaläsningen.