Runt om i Sverige pågår olika läs- och skrivprojekt för barn och ungdomar. Barnens Bokklubb hälsade på i Malmö där man lägger vikt på jämställdhet vad det gäller läsfrämjande insatser. Vi blev nyfikna och passade på att ställa några frågor till Sara Espensen som är delaktig i berättarprojektet Pappa & jag. Ett projekt som inriktar sig på att inspirera pappor att läsa för sina barn.

Vem är du?
– Jag heter Sara Espensen och arbetar som bibliotekarie på Garaget i Malmö stad. Garaget är en mötesplats för alla åldrar med bibliotek, kafé, kreativ verkstad och en öppen scen.

Hur kom ni på idén till Pappa & jag?
– Vi arbetar med jämställdhet på olika plan och bestämde förra året att vi ville satsa på pojkars läsning. Både statistik och brukarundersökningar från Garaget visade att pojkar i mindre utsträckning använde sig av biblioteket på Garaget. Även forskning visar att pojkar har svårar för läsning än flickor. Vi sökte pengar från Statens Kulturråd och Svensk biblioteksförening och i januari 2014 startade projektet Pappa & jag - ett berättandeprojekt för pojkar.

Hur skulle du vilja beskriva projektet?
– Projektet är ett pilotprojekt med inriktningen läsfrämjande och jämställdhet. Projektet har många olika spår, bland annat handlar det om att inspirera pappor till att läsa för sina barn, då forskning visar att pojkar behöver läsande manliga förebilder. Under våren 2014 hade vi två grupper med pappor och barn som deltog i vardera 6 workshops. Där fick de utveckla sin berättarteknik tillsammans med berättarpedagoger. I höst arbetar vi med att ta fram en inspirationskarta, med tips och råd, som vi tillsammans med berättarpedagogerna tagit fram. Detta material kommer sen att delas ut till föräldrar via BVC och besökare på Garaget. Vi arbetar också med att ta fram en genuspåse, som vi kallar Likakassen. Denna kommer att fyllas med material och delas ut till förskolorna i Garagets närområde.

Varför tycker ni det är viktigt att det bara är pappor som får delta?
– Vi tycker att det är viktigt att alla barn har någon vuxen i sin närhet som läser/berättar för dem, men i det här projektet har vi satsat på pojkarna och papporna. I förlängningen kommer detta att gagna alla Garagets besökande föräldrar och barn eller andra vuxna med barn i sin närhet.

Vad har ni fått för gensvar?
– Mycket positivt! Utvärderingen visar att grupperna har tyckt att det varit givande och inspirerande.

Ditt bästa boktips för barn?
– Svårt att säga, jag tycker att det är viktigt att läsningen är lustfylld och det blir den bara om man hittar något som verkligen intresserar en. Det spelar ingen roll om det är skönlitteratur som deckare, fantasy eller manga eller facklitteratur om fotboll, matlagning eller insekter.