Alla barn är nyfikna på livet och ställer gärna många frågor om hur allt hänger ihop. Där ingår också döden, ett ämne som fortfarande kan kännas tabubelagt i många sammanhang. Ändå är det så väldigt viktigt att prata med barnen om döden och svara på alla frågor. Om något händer och barnet själv drabbas av sorg och förlust är det ännu viktigare.

– Många barn tror att de inte får prata om det här. Och det är det allra sämsta. De blir tysta och känner sig svikna av vuxenvärlden.
Det säger Monica Nanni, verksamhetschef på den ideella verksamheten Randiga huset, som vänder sig till barn och familjer som har förlorat eller kommer att förlora en viktig person genom dödsfall. Hon lyfter fram vikten av ständig kommunikation mellan barn och förälder under sorgebearbetningen.

– Man tar ofta för mycket hänsyn till varandras sorg. Barnet väntar in föräldern, att den ska vara så stark så att barnet kan ta plats, medan föräldern ofta tycker att barnet verkar vara helt glad och okej. Det kan kännas svårt att ta första steget till ett samtal om det som hänt och händer, och där kan böcker vara et väldigt bra verktyg, enligt Monica Nanni.

– Föräldrarna kan vara lite rädda själva men böcker är perfekta. Utifrån en tanke som presenteras i texten kan du ha ett samtal kring bilden. Säg att en flicka säger något i boken så kan man som förälder fråga om barnet också tänker så. Allt är lättare om man har en bok att stötta sig på. Dessutom är boken ett bra verktyg som ger anledning att sätta sig tillsammans en stund och vara med varandra.

Det här gäller förstås också andra svåra ämnen som det kan vara svårt att ta i. Det kommer allt fler böcker som tar upp exempelvis främlingsfientlighet, våld i hemmet och andra situationer som barn inte klarar av att hantera på egen hand.

– Min rekommendation är att föräldern först själv läser boken innan man läser den tillsammans med barnet så att man vet vad som väntar, säger Monica Nanni.

Här finns våra boktips om sorgbearbetning och svåra stunder >

Livsviktiga verktyg för en familj som drabbas av förlust

Tänk på det här när du läser om svåra saker med ditt barn:
Det barnet får höra och vara med om bör vara på barnets egen nivå. Tänk på att barn inte alltid uppfattar världen, livet och döden som vi vuxna gör. Berätta från början vad som har hänt på ett enkelt sätt, utan för många ord och detaljer. Barn i lägre åldrar har ingen nytta av ingående förklaringar av processerna i kroppen. Men förklara gärna tydligt att det som händer, om det något som drabbat familjen, inte är barnets fel. Lite större barn, från cirka sju år, vill gärna ha konkreta förklaringar av vad som händer. Försök berätta, och titta gärna på bilder som kan förklara.
Källa: www.cancerfonden.se