Maria Farm
Skilsmässor, uppbrott och sorg … Alla går vi då och då igenom något som är extra jobbigt, och som kanske är svårt att prata om. Vi frågade psykologen och författaren Maria Farm hur man kan närma sig svåra ämnen.

Maria Farm är författare till Sorgboken som vänder sig till barn och unga som varit med om att förlora någon som står dem nära. I grunden är hon psykolog och har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris. Hon menar att litteraturen kan vara till stor hjälp när man går igenom något svårt. – Litteratur är en bra plats att börja på. Den kan hjälpa både vuxna och barn att sätta ord på det svåra och fungera som en brygga mellan den vuxne och barnet. Rent konkret kan det gå till så att man som vuxen letar reda på böcker man tror skulle passa barnet och läser igenom dem på egen hand innan man presenterar dem för barnet. På så sätt kan man förbereda sig och fundera kring vilka tankar och frågor just den här boken kan väcka – hos er båda. – Sedan kan man läsa boken tillsammans eller föreslå att barnet läser den själv och hänvisa till tankar och känslor från boken, som det var för barnet i boken, är det så för dig? Känner du på samma sätt? – och så vidare. Maria Farm påpekar också att det är viktigt att anpassa sitt språk efter barnets förståelse: – Använd inte för mycket liknelser eller metaforer.

Prata så att barnet förstår, konkret och rakt och med en förståelse av var barnet är i sin utveckling. Fundera på vad det orkar höra och vad det förstår. I vissa fall kompliceras svåra saker av att hela familjen är drabbad och att man som vuxen också sörjer. Då är det viktigt att försäkra sig om att man inte lägger över sin egen oro och ångest på barnet. Maria Farm förklarar: – Det är inte fel att visa känslor för barn och att gråta tillsammans, men man bör känna att man har tillräcklig kontroll över sina känslor för att de inte ska övermanna en helt. Maria Farm betonar också vikten av att låta sorgearbetet ta tid. Är barnet inte intresserad av att läsa böckerna du tagit fram just nu så låt det vara så. Låt dem ligga framme och visa att du finns där när barnet är redo.

– Barn pratar inte på beställning. Känslorna kan komma fram när du som minst anar det. Och då är det viktigt att orka lyssna. Det är viktigt att inte försöka förminska barns känslor, bagatellisera sorgen eller alltför snabbt förklara att det kommer bli bättre i framtiden. Visa att det går att stå ut med starka känslor, att det går att sätta namn på dem och berätta om dem, som man gör i böckerna, och att den processen i sig gör att de känns lite lättare att bära. / Johanna Olsson