"Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker." – Astrid Lindgren

Ny storsatsning!”Barnbokskaraktärer passar sig väldigt bra som seriefigurer”

Rabén & Sjögren storsatsar på nya serier i bokform för barn. Förläggaren Fabian Göranson berättar om arbetet med böckerna och tanken bakom den nya utgivningen. För många är serier en bra väg in i läsningen.

Förr ansågs serietidningar vara andra klassens litteratur. De var inte tillräckligt fint att läsa en serietidning. På senare år har pendeln svängt och seriestatusen för vuxna höjts. Ett exempel är Liv Strömqvist, vars serier spelas på Dramaten i Stockholm, som i år tilldelades Dagens Nyheters stora kulturpris. Det är en trend som Rabén & Sjögren tagit till sig och de gör nu en ambitiös satsning på serieböcker för barn.

– Vi börjar med att satsa på böcker för barn mellan sex och nio år. Tanken är att det ska vara en regelbunden fast utgivning under flera år, med fokus på olika ålderskategorier, berättar Fabian Göranson, som håller i satsningen tillsammans med förläggaren Josefin Svenske. Serieböcker innehåller mindre text än vanliga böcker, ett spännande samspel mellan ord och bild och tydliga cliffhangers. Ett format som man nu hoppas ska dra till sig många nya läsare. Att läsa serier har visat sig vara en bra väg in i läsandet, även om Fabian Göranson inte tycker att det ena utesluter det andra.

– Serier behöver inte vara förstadiet till böcker. Jag ser det mer som en inkörsport till läsandet i sin helhet. Han är övertygad om att serieböcker med hög kvalitet är ett bra sätt att också hitta mer ovana läsare, som kan tycka att det känns svårt att läsa en hel bok med mycket text. Det är viktigt att kunna erbjuda barn olika sorters läsupplevelser. – Nu gör vi den största satsningen någonsin på barnserier vilket känns väldigt roligt. Barnbokskaraktärer passar sig väldigt bra som seriefigurer!